Вітаємо з врученням дипломів та отриманням освітнього ступеня МАГІСТР державних службовців

Вітаємо з врученням дипломів та отриманням освітнього ступеня МАГІСТР державних службовців, що захистили випускні кваліфікаційні роботи за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за ОПП 281 «Публічне управління та адміністрування»! 📜

Дипломи випускникам вручали начальник Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Полтавській та Кіровоградській областях Володимир Люлька, проректор з наукової роботи ЦНТУ Олександр Левченко та керівник Центру заочної та дистанційної освіти ЦНТУ Олександр Лізунков.

Для професорсько-викладацького складу кафедри велика честь разом з вами пройти цей шлях розвитку та вдосконалення професійних навиків управлінської ланки державних та місцевих органів влади, адже це заради процвітання нашої країни.

Раді ділитись з вами досвідом і науковими надбаннями кафедри, а від вас отримувати зворотній зв'язок: практичну сторону застосування набутих знань. Такий ТАНДЕМ приречений на УСПІХ! 🤝 Дякуємо, що обрали НАС! ❤️

© 2022 KNTU