Вступна кампанія 2022: ефективність роботи уповноважених ЗВО

12 вересня 2022 року здобувачі вищої освіти освітньо-професійних програм «Управління фінансово-економічною безпекою», «Менеджмент», «Управління персоналом та економіка праці», представники студентського самоврядування, первинної профспілкової організації студентів та викладачі кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності економічного факультету ЦНТУ долучилися до заходу, організованого Національним агентством з питань запобігання корупції на тему «Вступна кампанія 2022: ефективність роботи уповноважених ЗВО».

Розглянуто актуальні питання щодо розуміння академічної доброчесності в закладах вищої освіти, причини виникнення корупційних ризиків та шляхи їх мінімізації.

Організаторами наголошено, що кожен учасник освітнього процесу повинен розуміти свої права, вміти їх відстоювати, з повагою ставитися до прав інших учасників. Важливою є наявність високого рівня правової культури, небайдужого ставлення до будь-яких проявів корупції та академічної недоброчесності.

Досвід участі у даному публічному заході є безперечно актуальним, сприятиме подальшому ефективному функціонуванню органів студентського самоврядування та профспілки студентів, поліпшенню взаємодії між здобувачами вищої освіти, викладачами й адміністрацією, підвищенню якості освітнього процесу в цілому.

Фото Фото Фото Фото Фото
© 2024 KNTU