Навчальний рік активно розпочато!

Навчальний рік активно розпочато!

Викладачі кафедри ЕМКД готові до викликів сьогодення, про що свідчать численні сертифікати по проходженню курсів з психологічної допомоги в кризові періоди.

Зокрема, викладачі ознайомились із рекомендаціями щодо налагодження комунікацій із людьми, що пережили кризові стани; мінімізації наслідків стресу; допомоги при панічних атаках тощо. В результаті проходження курсів, учасникам вдалося оволоділи методиками прийняття рішень та практиками управління власним часом в умовах невизначеності.

Розвиток професійних компетентностей викладачів до надання соціально-психологічної підтримки здобувачам вищої освіти є запорукою створення середовища, що сприяє продуктивності та засвоєнню нових знань!

Разом до перемоги!

Фото Фото Фото Фото Фото Фото Фото Фото Фото
© 2023 KNTU