«+ 4» дипломованих викладача-науковця в ЦНТУ

«+ 4» дипломованих викладача-науковця в ЦНТУ Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №157 від 9.02.2021 року про затвердження рішення Атестаційної колегії Міністерства, доцентам ЦНТУ Володимиру Зайченку та Олександру Коваленку присуджено наукові ступені доктора наук, викладачу кафедри КбПЗ Ользі Ладизіній – наукову ступень кандидата технічних наук, а представнику кафедри ЕТМЕК Максиму Загребі – вчене звання доцента.

Декан факультету економіки та менеджменту Центральноукраїнського національного технічного університету Володимир Зайченко захистив докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» на спеціалізованій вченій раді Д 35.840.01 Львівського торговельно-економічного університету.

Доцент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення ЦНТУ Олександр Коваленко захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» на спеціалізованій вченій раді Д 73.052.04 Черкаського державного технологічного університету.

Викладач кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення ЦНТУ Ольга Ладигіна захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» на спеціалізованій вченій раді Д 26.062.07 Національного авіаційного університету.

Вищезгаданим наказом Міністерство освіти і науки України постановляє затвердити рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів доктора наук (кандидата наук) і видати здобувачам відповідні дипломи.

Також цим наказом затверджено рішення вченої ради Центральноукраїнського національного технічного університету про присвоєння Максиму Загребі вченого звання доцента кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики ЦНТУ.

© 2022 KNTU