Залучення здобувачів вищої освіти та молодих науковців до наукової роботи

Залучення здобувачів вищої освіти та молодих науковців до наукової роботи є одним із ключових пріоритетів діяльності кафедри #ЕМКД економічного факультету ЦНТУ 🧑‍🎓🧑‍🎓🧑‍🎓. За результатами участі у роботі І Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Державне й муніципальне управління у XXI столітті: організаційно-економічні, правові та інформаційні аспекти», яка відбулася 25 листопада 2021 року на факультеті управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка, до якої ЦНТУ був долучений у якості партнера (http://www.kntu.kr.ua/?view=article&id=755), редколегією підготовлено збірник тез. Також учасники отримали сертифікати, які підтверджують їх участь у роботі конференції 🧾🧾🧾.

Зокрема, опубліковано тези таких здобувачів вищої освіти ЕФ ЦНТУ:
Агура Юлія (здобувачка ОП «Управління фінансово-економічною безпекою»)
Желовніков Богдан (здобувач ОП «Управління персоналом та економіка праці»)
Ковпак Артем (здобувач ОП «Публічне управління та адміністрування»)
Олійник Ельміра (здобувачка ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»)
Постна Катерина (здобувачка ОП «Публічне управління та адміністрування»)
Ревва Валерія (здобувачка ОП «Менеджмент»)
Якупов Тахір (здобувач ОП «Публічне управління та адміністрування»).
Молодих науковців ЕФ ЦНТУ:
Андрощук Ілона (доцент кафедри ЕМКД)
Немченко Тетяна (асистент кафедри ЕМКД)
Пітел Наталія (доцент кафедри ЕМКД).
Вітаємо наших здобувачів та бажаємо нових наукових і творчих здобутків!

Запрошуємо усіх бажаючих ознайомитися з матеріалами збірника тез конференції 📚📚📚:

Збірник тез І Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «ДЕРЖАВНЕ Й МУНІЦИПАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ У XXI СТОЛІТТІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ, ПРАВОВІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ»:

https://drive.google.com/.../1n_FM.../view...


Фото Фото Фото Фото Фото Фото Фото
© 2022 KNTU