🎉ВІТАЄМО🎉

🎉ВІТАЄМО🎉 викладачів кафедри ЕМКД проф. Олександра Миколайовича Левченка, доц. Оксану Василівну Сторожук , доц. Ольгу Володимирівну В'юник, доц. Ілону Олександрівну Андрощук, які брали участь у всеукраїнському науково-педагогічному підвищенні кваліфікації «Третій рівень освіти в Україні: особливості підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у сучасних умовах війни: матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації» упродовж 27 червня – 7 серпня 2022 року.

Організаторами заходу виступили Центр українсько-європейського наукового співробітництва спільно з Волинським національним університетом імені Лесі Українки, Мелітопольським державним педагогічним університетом імені Богдана Хмельницького та Національним технічним університетом «Дніпровська політехніка».

За результатами проходження підвищення кваліфікації учасники отримали свідоцтва (навчальне навантаження склало 180 годин / 6 кредитів). Матеріали підвищення кваліфікації (наукові тези учасників) опубліковано у збірнику ВД «Гельветика».

Було розглянуто низку актуальних питань, пов’язаних із особливостями діяльності аспірантури і докторантури в умовах воєнного стану, акредитацією освітньо-наукових програм, використанням сучасних інструментів цифрової взаємодії тощо.

Набутий досвід сприятиме покращенню якості підготовки аспірантів і докторантів, залученню випускників кафедри до подальшої участі у науковій роботі.

Фото Фото Фото Фото
© 2023 KNTU