Правила прийому

Перелік документів для вступу на здобуття ступеня "БАКАЛАВР" на основі ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ:
- паспорт та ідентифікаційний код;
- атестат про повну загальну середню освіту;
- додаток до атестату про повну загальну середню освіту;
- сертифікат ЗНО;
- 6 кольорових фото 3х4;
- медична довідка;
- для юнаків посвідчення про приписку.

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

для прийому на навчання на перший курс для здобуття ступеня "БАКАЛАВР" на основі ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Спеціальності ЗНО
Місця державного замовлення Комерційні місця
Економіка
(HR - менеджмент)
Українська мова та література;
Математика;
Іноземна мова або Географія.
Українська мова та література;
Історія України;
Іноземна мова або Географія.
Менеджмент Українська мова та література;
Математика;
Іноземна мова або Географія.
Українська мова та література;
Історія України;
Іноземна мова або Географія.
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Українська мова та література;
Математика;
Іноземна мова або Географія.
Українська мова і література;
Історія України;
Іноземна мова або Географія.
Публічне управління та адміністрування Українська мова та література;
Математика;
Іноземна мова або Історія України.
Українська мова і література;
Історія України;
Іноземна мова або Географія.

Перелік документів для вступу на здобуття ступеня "БАКАЛАВР", на скорочений термін навчання, на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ":
- паспорт та ідентифікаційний код;
- диплом молодшого спеціаліста;
- додаток до диплому молодшого спеціаліста;
- сертифікат ЗНО;
- 6 кольорових фото 3х4;
- медична довідка;
- для юнаків військовий квиток або посвідчення про приписку.

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня БАКАЛАВРА за спорідненою або іншою спеціальністю

Спеціальність
ОКР молодший
спеціаліст

Спеціальності ступеня бакалавр

Вступні випробування

Курс

Термін навчання

Код

          Назва

За державним
замовленням або за кошти фізичних чи
юридичних осіб

Виключно за кошти фізичних чи юридичних осіб

051 Економіка

051

Економіка  (денна і заочна)

1. Українська мова та література (ЗНО)

2.  Математика (ЗНО, держ. замовлення та контракт) або Історія України
(ЗНО, тільки на контракт)

3.  Іспит з фаху

1

2р. 10міс.

1р. 10 міс.

Інші спеціальності

1. Додатковий з фаху

2.  Українська мова та література (ЗНО)

3. Математика (ЗНО, держ. замовлення та контракт) або Історія України
(ЗНО, тільки на контракт)

4.  Іспит з фаху

1

-

1р. 10 міс.

Спеціальності
07 галузі знань

 

073

Менеджмент   (денна і заочна)

1. Українська мова та література (ЗНО)

2.  Математика (ЗНО, держ. замовлення та контракт) або Історія України
(ЗНО, тільки на контракт)

3.  Іспит з фаху

1

2р. 10міс.

1р. 10 міс.

Інші спеціальності

1. Додатковий з фаху

2.  Українська мова та література (ЗНО)

3. Математика (ЗНО, держ. замовлення та контракт) або Історія України
(ЗНО, тільки на контракт)

Іспит з фаху

1

-

1р. 10 міс.

Спеціальності
07 галузі знань

076

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність  (денна і заочна)

1. Українська мова та література (ЗНО)

2.  Математика (ЗНО, держ. замовлення та контракт) або Історія України
(ЗНО, тільки на контракт)

3.  Іспит з фаху

1

2р. 10міс.

1р. 10 міс.

Інші спеціальності

076

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність  (денна і заочна)

1. Додатковий з фаху

2.  Українська мова та література (ЗНО)

3. Математика (ЗНО, держ. замовлення та контракт) або Історія України
(ЗНО, тільки на контракт)

4.  Іспит з фаху

1

-

1р. 10 міс.

Інші спеціальності

281

Публічне управління та
адміністрування (денна і заочна)

1. Додатковий з фаху

2.  Українська мова та література (ЗНО)

3.  Іспит з фаху

1

-

2р. 10 міс.


Вступникові потрібно мати при собі:
- паспорт;
- довідку про присвоєння ідентифікаційного коду (копія);
- військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці (для юнаків).

Повна інформація про умови вступу до Центральноукраїнського національного технічного університету розміщена за посиланням:
Правила прийому до ЦНТУПерелік документів для вступу на здобуття ступеня "МАГІСТР", на основі ступеня "БАКАЛАВР":
- паспорт та ідентифікаційний код;
- диплом бакалавра;
- додаток до диплому бакалавра;
- екзаменаційний листок єдиного вступного іспиту з іноземної мови (для спеціальностей 029, 051, 071, 072, 073, 075, 076, 122, 123, 281, 292);
- 6 кольорових фото 3х4;
- медична довідка;
- для юнаків військовий квиток або посвідчення про приписку.

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття ступеня МАГІСТРА за спорідненою або іншою спеціальністю

Спеціальність
на базі якої
здійснюється вступ

Спеціальності ступеня
магістр

Освітня програма

Вступні випробування

Курс

Термін навчання

Код

Назва

За державним
замовленням
або за кошти
фізичних чи
юридичних

осіб

Виключно за
кошти
фізичних чи
юридичних
осіб

051 Економіка

051

Економіка

(денна і заочна)

ОПП «Економічна
кібернетика»

ОПП «Економіка
підприємства»
ОПП «Управління
персоналом та
економіка праці»

1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови

2.  Іспит з фаху

1

1р 4м

1р 10 м

Інші спеціальності

1. Додатковий з фаху

2.  Єдиний вступний іспит з іноземної мови

3.  Іспит з фаху

1

1р 4м

1р 10 м

Спеціальності
07 галузі знань

073

Менеджмент

(денна і заочна)

ОПП «Управління
фінансово-
економічною
безпекою»

ОПП «Менеджмент
бізнес-організацій»
ОПП «Менеджмент
зовнішньоекономічно
ї діяльності»

1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови

2.  Іспит з фаху

1

1р 4м

1р 10 м

Інші спеціальності

1. Додатковий з фаху

2.  Єдиний вступний іспит з іноземної мови

3.  Іспит з фаху

1

1р 4м

1р 10 м

Спеціальності
07 галузі знань

076

Підприємництво,
торгівля та
біржова діяльність

(денна і заочна)

ОПП «Організація
комерційної
діяльності у сфері
послуг та торгівлі»
ОПП «Економіка та
організація бізнесу»

1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови

2.  Іспит з фаху

1

1р 4м

1р 10 м

Інші спеціальності

1. Додатковий з фаху

2.  Єдиний вступний іспит з іноземної мови

3.  Іспит з фаху

1

1р 4м

1р 10 м

281 Публічне
управління та
адміністрування

281

Публічне
управління та
адміністрування

(денна і заочна)

ОПП «Публічне
управління та
адміністрування»

1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови

2.  Іспит з фаху

1

1р 4м

1р 10 м

Інші спеціальності

1. Додатковий з фаху

2.  Єдиний вступний іспит з іноземної мови

3.  Іспит з фаху

1

1р 4м

1р 10 м© 2021 KNTU