Перелік вибіркових дисциплін ОКД Магістр

За освітньою програмою 076 "Організація комерційної діяльності у сфері послуг та торгівлі" другого (магістерського) рівня вищої освіти.
  • Методологія та організація наукових досліджень

    В розробці

  • Управління асортиментом

    В розробці© 2022 KNTU