Сертифікати Журавльов В.М.

 • Публікації викладача

  Публікації:

  1. Професійна культура в аспекті підготовки фахівців. Наукові праці КНТУ. Економічні науки. Збірник наукових праць. КНТУ. 2016 Випуск 29 с. 12-18. Фахове видання (категорія Б)
  2. Професійна компетентність як фактор здатності до праці. Наукові записки. – Випуск 178. –Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. 2019. с.120-125. Фахове видання (Категорія «Б»)
  3. Формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців у контексті освітніх реформ України. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії» Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»,-№4. Кн..1 – Том 1(83). –К.: Гнозис., 2019.-521с. стор 27-38. (Категорія «Б»)енергії підприємствами АПК в Україні. Український журнал прикладної економіки. 2019. Том 4. № 3. С. 198-208.

  Посібники:

  1. Менеджмент і маркетинг Методичні вказівки до вивчення курсу. КНТУ.2016. 75стор. Протокол №10 від 12.04.2016 року
  2. Менеджмент і маркетинг Методичні вказівки для проведення практичних занять. КНТУ. 2016 53стор.
  3. Інформаційні системи і технології Методичні вказівки до вивчення курсу. ЦНТУ, 2017. 84стор. Протокол №9 від 24 травня 2017 року http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8070
  4. Сучасні моделі бізнесу Методика підготовки і проведення семінарського заняття у вищих навчальних закладах ЦНТУ, 2018. 42стор. Протокол №8 від 04.04.2018року
  5. Інформаційні системи і технології Методичні вказівки для проведення практичних занять та керівництва самостійною роботою. ЦНТУ, 2018. 90стор. Протокол №11 від 11.06.2018року http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8071
  6. Інформаційні системи в управлінні персоналом і економіці праці Методичні вказівки до вивчення курсу, для студентів спеціальності 051 «Економіка». спеціалізації «Управління персоналом і економіка праці» ЦНТУ, 2019. 136стор. Протокол №12 від 08.04.2019року http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8888
  7. Методичні вказівки до вивчення курсу "Сучасні моделі бізнесу" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми "Менеджмент" спеціальності 073 "Менеджмент" ЦНТУ 2020. 110стор. Протокол №1 від 18 серпня 2020року
 • Сертифікати викладача

  В розробці

© 2022 KNTU