НОВІ УНІКАЛЬНі освітні програми

🔝НОВІ УНІКАЛЬНі освітні програми🔝

Запрошуємо на навчання

БАКАЛАВР ОПП «Міжнародний бізнес та DATA-аналітика» - це унікальна освітня програма, що відповідає вимогам сучасного бізнес-середовища.

Програма передбачає фундаментальне вивчення засад організації міжнародного бізнесу та сучасних концепцій управління ним, а також набуття сучасних знань з DATA-аналітики. Під час навчання студенти опановують знання, що дозволяють оперативно опрацьовувати великі масиви інформації, ефективно організовувати бізнес-процеси будь-якої складності, оволодівати знаннями з digital маркетингу та організувати зовніщньоекономічну діялтність. Студенти обов'язково вивчають дві іноземні мови: англійську та німецьку/французьку мови (на вибір), набувають практичні скіли, на заняття запрошуються гостьові професори-іноземці, лектори-практики сучасних міжнародних компаній.

Випускники можуть себе реалізувати як організатори міжнародних та вітчизняних підприємницьких структур різних масштабів, інспектори з аналізу міжнародної діяльності підприємства, менеджери з управління активами міжнародних компаній та інвестиційних проєктів, провідні фахівці з фінансової роботи на міжнародних ринках, фахівці-аналітики з дослідження міжнародних ринків, консультанти з питань міжнародних бізнес-проєктів, проєктні менеджери.

👨🏻‍💻«Менеджмент ІТ у глобальному бізнес-середовищі»

Програма розроблена на замовлення та у співпраці з провідними ІТ-компаніями України. Понад 60% керівників ІТ-бізнесу мають управлінську освіту. Навчання побудоване з урахуванням сучасних потреб в ІТ-бізнесі та з використанням кращого досвіду провідних університетів Європи та України.

Студенти вивчають курси українською та англійською мовами. До викладання залучаються топові фахівці-практики ІТ-сфери, які в подальшому продовжуватимуть співпрацю з випускниками. Навчання проходить з використанням сучасного ліцензованого програмного забезпечення.

Випускники зможуть реалізувати себе як фахівці з міжнародного бізнесу, проєктного менеджменту, ІТ-рекрутери, HR-менеджери, акаунт-менеджери, Інтернет-маркетологи.

Фахівці даної сфери високо цінуються на національному та міжнародному ринку праці та мають високу заробітну плату.

Фото
© 2023 KNTU