Навчальний план УФЕБ Магістр

Навчальний план 2022 р.
другого (магістерського) рівня© 2023 KNTU