Навчальний план УФЕБ Магістр

Навчальний план 2023 р.
другого (магістерського) рівня© 2024 KNTU