Силабуси 051 Економіка Аспірант

Силабуси нормативних дисциплін


Силабуси вибіркових дисциплін


ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


АУДИТ І ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
© 2022 KNTU