Силабуси 281 ПА Магістр

Силабуси нормативних дисциплін


Силабуси вибіркових дисциплін


Методи та засоби адміністративного менеджменту


Публічне адміністрування


© 2022 KNTU