Структура та зміст освітньої програми Менеджмент Аспірант

Освітньо-професійна програма "Менеджмент"
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.© 2022 KNTU