Структура та зміст освітньої програми Економіка Аспірант

Освітньо-професійна програма "Економіка"
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.© 2022 KNTU