Склад кафедри

Левченко Олександр Миколайович

Доктор економічних наук, професор кафедри «Економіки, менеджменту та комерційної діяльності», проректор з наукової роботи ЦНТУ, голова Спецради з присудження наукового ступеня доктора економічних наук, очолював Спеціалізовану Вчену раду по захисту кандидатських дисертацій (2013-2022 рр.), заслужений працівник освіти, відмінник освіти України, академік Академії економічних наук України, акредитований тренер тренерів в межах програми післядипломного навчання для державних службовців (DOBRE/USAID), експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, керівник проєктної групи в межах грантового проєкту-переможця ЕРАЗМУС+ «Enhancing capacity of universities to initiate and to participate in clusters development on innovation and sustainability principles» (609944-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP)
О.М. Левченко є головним редактором збірника «Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки» (місто Кропивницький, фахове наукове видання, що належить до Категорії Б), членом редакційної колегії збірника «Економіка і організація управління» Донецького національного університету імені Василя Стуса (місто Вінниця, фахове наукове видання, що належить до Категорії Б), міжнародного наукового журналу «Innovative Economics and Management» (місто Батумі, Грузія).

Детальніше... ▼

Музиченко Анатолій Степанович

Професор кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності

Детальніше... ▼

Малаховський Юрій Віталійович

Кандидат економічних наук, професор кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності

Детальніше... ▼

Левченко Анна Олександрівна

Кандидат економічних наук, професор кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності, акредитований тренер в межах програми післядипломного навчання для державних службовців (DOBRE/USAID))

Детальніше... ▼

В'юник Ольга Володимирівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності

Детальніше... ▼

Сторожук Оксана Василівна

В.о. зав. кафедри, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності, член спеціалізованої вченої ради К 23.073.03 Центральноукраїнського національного технічного університету

Детальніше... ▼

Немченко Тамара Борисівна

Кандидат філософських наук, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності

Детальніше... ▼

Липчанський Володимир Олександрович

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності

Детальніше... ▼

Пітел Наталія Сергіївна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності

Детальніше... ▼

Грінка Тетяна Іванівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності Центральноукраїнського національного технічного університету

Детальніше... ▼

Сочинська-Сибірцева Ірина Миколаївна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності

Детальніше... ▼

Глевацька Наталія Миколаївна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності

Детальніше... ▼

Заярнюк Олексій Васильович

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності

Детальніше... ▼

Орлова Анна Анатоліївна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності

Детальніше... ▼

Андрощук Ілона Олександрівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності, координатор та акредитований тренер в межах програми післядипломного навчання для державних службовців (DOBRE/USAID), експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, член проєктної групи в межах грантового проєкту-переможця ЕРАЗМУС+ «Enhancing capacity of universities to initiate and to participate in clusters development on innovation and sustainability principles» (609944-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP)

Детальніше... ▼

Рябоволик Тетяна Федорівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності, акредитований тренер в межах програми післядипломного навчання для державних службовців (DOBRE/USAID)

Детальніше... ▼

Горпинченко Ольга Володимирівна

Кандидат економічних наук, викладач кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності

Детальніше... ▼

Немченко Тетяна Анатолівна

Кандидат економічних наук, асистент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності

Детальніше... ▼

Кіріченко Ольга Вячеславівна

Кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності

Детальніше... ▼

Корнєєва Тетяна Сергіївна

Кандидат економічних наук, асистент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності

Детальніше... ▼

Тушевська Тетяна Володимирівна

Асистент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності

Детальніше... ▼

Коваленко Сніжана Володимирівна

Асистент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності

Детальніше... ▼

Доренська Анна Олександрівна

Асистент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності

Детальніше... ▼

Журавльов Віталій Максимович

Старший викладач кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності

Детальніше... ▼

Костенко Вікторія Євгеніївна

Старший лаборант кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності

Детальніше... ▼

Сокуренко Олександр Юрійович

Фахівець І категорії кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності

Детальніше... ▼

© 2023 KNTU