Правила прийому

Перелік документів для вступу на здобуття ступеня "БАКАЛАВР" на основі ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ:
- Паспорт громадянина України (1, 2, реєстрація – для паспорта старогозразка) – 2 копії. Витяг з єдиного державного демографічного реєстру при наявності ID– картки (3 копії);
- Оригінал і 2 копії Свідоцтва про повну загальну середню освіту (абоатестат до 2019 року) з додатком;
- Результати НМТ 2022, 2023 або 2024р. або оригінал і копія сертифікатуУЦОЯО 2021рр., ОБОВ’ЯЗКОВО – інформаційну картку сертифікату ЗНО;
- Документ про присвоєння вступнику ідентифікаційного коду платникаподатків (3 копії);
- Оригінал і копія (всі сторінки)військового квитка або посвідчення про приписку допризовної дільниці (для вступників чоловічої статі);
- Шість фото 3 Х 4 см з електронним варіантом (на звороті кожної з якихнаписано прізвище, ім’я та по батькові абітурієнта);
- Сертифікат довузівської підготовки (для випускників підготовчихкурсів при ЦНТУ);
- Копія шлюбного свідоцтва або свідоцтва про зміну прізвища (для осіб, якімають розбіжності прізвищ у документах);
- Оригінали документів вступників, які мають спеціальні права на вступ,а також їх копії;
- Договір про навчання в ЦНТУ.

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

для прийому на навчання на перший курс для здобуття ступеня "БАКАЛАВР" на основі ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Спеціальності НМТ на комерційні місця та місця держзамовлення
Економіка в HR-сфері Українська мова
Математика
Історія України
Іноземна мова,
або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
Менеджмент Українська мова
Математика
Історія України
Іноземна мова,
або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
Підприємництво, торгівля та міжнародний бізнес Українська мова
Математика
Історія України
Іноземна мова,
або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
Міжнародний бізнес та data-аналітика Українська мова
Математика
Історія України
Іноземна мова,
або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
Публічне управління та адміністрування Українська мова
Математика
Історія України
Іноземна мова,
або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія

Перелік документів для вступу на здобуття ступеня "БАКАЛАВР", на скорочений термін навчання, на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ":
- Паспорт громадянина України (1, 2, реєстрація – для паспорта старогозразка) – 2 копії. Витяг з єдиного державного демографічного реєстру при наявності ID– картки (3 копії);
- Оригінал і 3 копії Диплома молодшого спеціаліста (молодшогобакалавра, фахового бакалавра) з додатком;
- Результати НМТ 2022, 2023 або 2024р. або оригінал і копія сертифікатуУЦОЯО 2021рр., ОБОВ’ЯЗКОВО – інформаційну картку сертифікату ЗНО;
- Документ про присвоєння вступнику ідентифікаційного коду платникаподатків (3 копії);
- Оригінал і копія (всі сторінки)військового квитка або посвідчення про приписку допризовної дільниці (для вступників чоловічої статі);
- Шість фото 3 Х 4 см з електронним варіантом (на звороті кожної з якихнаписано прізвище, ім’я та по батькові абітурієнта);
- Сертифікат довузівської підготовки (для випускників підготовчихкурсів при ЦНТУ);
- Копія шлюбного свідоцтва або свідоцтва про зміну прізвища (для осіб, якімають розбіжності прізвищ у документах);
- Оригінали документів вступників, які мають спеціальні права на вступ,а також їх копії;
- Договір про навчання в ЦНТУ.

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня БАКАЛАВРА за спорідненою або іншою спеціальністю

Спеціальності НМТ на комерційні місця та місця держзамовлення
Економіка
(HR - менеджмент)
Українська мова
Математика
Історія України
Іноземна мова,
або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
Менеджмент Українська мова
Математика
Історія України
Іноземна мова,
або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Українська мова
Математика
Історія України
Іноземна мова,
або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
Публічне управління та адміністрування Українська мова
Математика
Історія України
Іноземна мова,
або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія

Повна інформація про умови вступу до Центральноукраїнського національного технічного університету розміщена за посиланням:
Правила прийому до ЦНТУПерелік документів для вступу на здобуття ступеня "МАГІСТР", на основі ступеня "БАКАЛАВР":
- Паспорт громадянина України (1, 2, реєстрація – для паспорта старогозразка) – 3 копії. Витяг з єдиного державного демографічного реєстру при наявності ID– картки (3 копії).;
- Оригінал і 3 копії Документу державного зразка про раніше здобутийосвітній рівень (диплом бакалавра, магістра, спеціаліста) на основі якого здійснюється вступ з додатком;
- Екзаменаційний листок ЄВІ - для всіх або (ЄВІ та ЄФВВ – для кон’юктурнихспеціальностей галузей знань 05, 07, 12, 24, 28, 29) та інформаційний листок з балами;
- Документ про присвоєння вступнику ідентифікаційного коду платникаподатків (3 копії);
- Оригінал і копія (всіх сторінок) військового квитка або посвідчення про приписку допризовної дільниці (для вступників чоловічої статі);
- Шість фото 3 Х 4 см з електронним варіантом (на звороті кожної з якихнаписано прізвище, ім’я та по батькові абітурієнта);
- Копія шлюбного свідоцтва або свідоцтва про зміну прізвища (для осіб, якімають розбіжності прізвищ у документах);
- Оригінали документів вступників, які мають спеціальні права на вступ,а також їх копії;
- Договір про навчання в ЦНТУ.

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття ступеня МАГІСТРА за спорідненою або іншою спеціальністю

Спеціальності ЄВІ на комерційні місця та місця держзамовлення ЄФВВ на комерційні місця та місця держзамовлення
051 Економіка
ОПП "Управління персоналом та економіка праці"
Іноземна мова: Управління персоналом та міжнародна економіка
Англійська
Німецька
Французька
Іспанська
073 Менеджмент
ОПП "Управління фінансово-економічною безпекою"
Іноземна мова: Управління та адміністрування
Англійська
Німецька
Французька
Іспанська
073 Менеджмент
ОПП "Менеджмент бізнес-організаційю"
Іноземна мова:
Англійська
Німецька
Французька
Іспанська
073 Менеджмент
ОПП "Менеджмент IT у глобальному бізнес-просторі"
Іноземна мова:
Англійська
Німецька
Французька
Іспанська
076 Підприємництво та торгівля
ОПП "Підприємництво та торгівля у SMART-середовищі"
Іноземна мова:
Англійська
Німецька
Французька
Іспанська
281 Публічне управління та адміністрування
ОПП "Публічне управління та адміністрування"
Іноземна мова:
Англійська
Німецька
Французька
Іспанська

УВАГА! Копії документів приймаються ВИКЛЮЧНО за умови наявності оригіналів!


© 2024 KNTU