Про нас

Інформаційна довідка про кафедру економіки, менеджменту та комерційної діяльності

     Кафедра економіки праці та менеджменту (нині кафедра економіки, менеджменту та комерційної діяльності) створена у 1988 році. З моменту заснування і до 1 вересня 2012 року її очолював доктор економічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України, відмінник народної освіти України, академік Академії економічних наук України Фільштейн Леонід Михайлович.
Нині на кафедрі у складі науково-педагогічного колективу працюють 35 осіб. Серед них: 3 професори, 18 доцентів, 14 старших викладачів та асистентів.
     Перший набір студентів кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності склав 25 осіб денної форми навчання та 25 осіб заочної форми навчання зі спеціальності «Управління персоналом та економіка праці». За 25 років діяльності кафедри загальна чисельність випускників з цієї спеціальності перевищила 1000 осіб.
     У 1995 році на кафедрі було відкрито спеціальність «Менеджмент організацій» з ліцензійним обсягом 50 осіб денної форми навчання та 25 осіб заочної форми навчання. З моменту першого випуску за цією спеціальністю кафедрою підготовлено більше 1500 фахівців.
     У 2005 році на кафедрі було розпочато підготовку магістрів за спеціальністю «Адміністративний менеджмент». Протягом 2005-2014рр. дипломи магістра з адміністративного менеджменту отримали більше 350 випускників кафедри.
     Кафедра постійно розвивається. Так, у вересні 2013 року був здійснений перший набір студентів на нову спеціальність «Управління фінансово-економічною безпекою». Перший випуск за цією спеціальністю відбувся у січні 2015 року. Дипломи магістра з управління фінансово-економічною безпекою отримали 25 випускників кафедри.
     Кафедра економіки, менеджменту та комерційної діяльності сформувала власну наукову школу. Її засновником став відомий учений, доктор економічних наук, професор Фільштейн Леонід Михайлович. Під його керівництвом підготовлено і захищено 18 кандидатських дисертацій; 7 учнів-послідовників Леоніда Михайловича згодом захистили докторські дисертації.
     Сьогодні наукову школу очолює доктор економічних наук, професор, голова спеціалізованої вченої ради К 23.073.03 за спеціальностями 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.07 – «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» Левченко Олександр Миколайович.
     Кафедра веде активну підготовку наукових кадрів. Нині в аспірантурі навчаються 8 аспірантів і 4 здобувачі наукового ступеня кандидата економічних наук. Серед них є аспіранти-іноземці. У жовтні минулого року відбувся захист двох дисертацій на здобуття ступеня кандидата економічних наук, що стало початком активної роботи спеціалізованої вченої ради, яка у 2012 році відновила свою роботу після нетривалої перерви.
     За роки існування науковий доробок представників наукової школи складає більше 1500 публікацій, серед них – монографії, підручники, посібники, наукові статті.

© 2023 KNTU