Про нас

 Кафедра економіки праці та менеджменту (нині кафедра економіки, менеджменту та комерційної діяльності) створена у 1988 році та розпочався набір із спеціальності «Управління трудовими ресурсами». У 1995 році на кафедрі було відкрито спеціальність «Менеджмент організацій», а у 2005 році на кафедрі було розпочато підготовку магістрів за спеціальністю «Адміністративний менеджмент». У вересні 2013 року був здійснений перший набір студентів на нову спеціальність «Управління фінансово-економічною безпекою».

 Кафедра постійно розвивається. Наразі прийом ведеться на бакалаврат та магістратуру за спеціальностями:

-              051 «Економіка» (ОПП «Економіка» за першим (бакалаврським) рівнем та ОПП «Управління персоналом та економіка праці» за другим (магістерським) рівнем);

-              073 «Менеджмент» (ОПП «Менеджмент» за першим (бакалаврським) рівнем та ОПП «Менеджмент бізнес-організацій», ОПП «Управління фінансово-економічною безпекою» за другим (магістерським) рівнем);

-              076 «Підприємництво та торгівля» (ОПП «Підприємництво та торгівля» за першим (бакалаврським) рівнем та ОПП «Організація комерційної діяльності в сфері послуг та торгівлі» за другим (магістерським) рівнем);

-              281 «Публічне управління та адміністрування» (ОПП «Публічне управління та адміністрування» за першим (бакалаврським) рівнем та ОПП «Публічне управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем.

На кафедрі відкрита аспірантура зі спеціальності 051 «Економіка»  та 073 «Менеджмент» на здобуття кваліфікації доктор філософії.

Кафедру очолює к.е.н., доц. Рябоволик Тетяна Федорівна. Нині на кафедрі у складі науково-педагогічного колективу працюють 23 особи. Серед них: 2 професори, 13 доцентів, 6 старших викладачів та асистентів.
Пріоритетом функціонування кафедри ЕМКД визнано постійне науково-педагогічне вдосконалення. Працівники кафедри активно підвищують публікаційну активність, беручи участь у виданні навчальних посібників, монографій, статей.

Гарною традицією стало щорічне проведення на кафедрі Міжнародної  науково-практичної конференції «Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України».

НПП кафедри постійно підвищують рівень професійної майстерності, шляхом проходження курсів,  міжнародних стажувань, а також за рахунок участі в міжнародних проєктах.

 

© 2024 KNTU