Мапа сайту


Головна сторінка
Про кафедру
- Загальна інформація про кафедру
- Склад кафедри
- Посадові інструкції
Абітурієнту
- Бакалавр
- Магістр
- Правила прийому
- Буклет про кафедру
Спеціальності

- Сертифікати
"Бакаларв"
- 051 Економіка
- 073 Менеджмент
- 076 Підприємництво та торгівля
- 281 Публічне управління та адміністрування
"Магістр"
- 051 Управління персоналом та економіка праці
- 073 Менеджмент бізнес-організацій
- 073 Управління фінансово-економічною безпекою
- 076 Організація комерційної діяльності у сфері послуг та торгівлі
- 281 Публічне управління та адміністрування
Студенту
- Порадник студенту
- Студентське самоврядування
- Розклад занять
- Розклад консультацій
- Конференції
- Стипендіальне забезпечення
- Положення про індивідуальний навчальний план студента
- Організація практичної підготовки здобувачів вищої освіти
- Положення про організацію вивчення вибіркових дисциплін
Освітня програма
«Економіка»

другого (магістерського) рівня
- Освітня програма
- Навчальний план
- Силабуси
першого (бакалаврського) рівня
- Освітня програма
- Навчальний план
- Силабуси
Освітня програма
«Менеджмент»

другого (магістерського) рівня
освітня програма
"Управління фінансово-економічною безпекою"

- Освітня програма
- Навчальний план
- Силабуси
- Проєкт
другого (магістерського) рівня
освітня програма
"Менеджмент бізнес-організацій"

- Освітня програма
- Навчальний план
- Силабуси
- Проєкт
першого (бакалаврського) рівня
- Освітня програма
- Навчальний план
- Силабуси
- Проєкт
Освітня програма
«Підприємництво та торгівля»

другого (магістерського) рівня
- Освітня програма
- Навчальний план
- Силабуси
першого (бакалаврського) рівня
- Освітня програма
- Навчальний план
- Силабуси
Освітня програма
«Публічне управління та адміністрування»

другого (магістерського) рівня
- Освітня програма
- Навчальний план
- Силабуси
першого (бакалаврського) рівня
- Освітня програма
- Навчальний план
- Силабуси
Забезпечення якості освіти
- Положення про систему якості освіти
Безпека в освітньому середовищі та вирішення конфліктних ситуацій
Науково-дослідна робота
- Науково-дослідна робота кафедри
- Науково-дослідна робота студентів
- Науково-дослідна робота викладачів
Наші випускники
Співпраця з роботодавцями
- Угоди про співпрацю
- Відгуки про випускників
Контакти
Мапа сайту
© 2024 KNTU