Силабуси 073 Менеджмент бізнес-організацій Магістр

Силабуси обов'язкових дисциплін


Командний менеджмент та лідерство


Корпоративне управління та цивільний захист


Фінансовий менеджмент


Управління проєктами


Психологія розвитку та самоменеджмент


Інформаційні системи і технології в управлінні організацією


BUSINESS COMMUNICATIONS IN PUBLIC AND PRIVATE ACTIVITIESСилабуси вибіркових дисциплін http://www.kntu.kr.ua/?view=stud&id=49© 2023 KNTU