Силабуси 073 Менеджмент Магістр

Силабуси нормативних дисциплін


Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки


Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства


© 2022 KNTU