Структура та зміст освітньої програми ОКД Бакалавр

Освітньо-професійна програма "Підприємництво, торгівля та біржова діяльніст"
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.© 2021 KNTU