Структура та зміст освітньої програми Менеджмент Бакалавр

Освітньо-професійна програма "Менеджмент"
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.© 2024 KNTU