Сертифікати про акредитацію освітньої програми

ОПП

Освітньо-професійна програма
Управління персоналом та економіка праці
051 Економіка
другий (магістерський) рівень

ОПП

Освітньо-професійна програма
Управління фінансово-економічною безпекою
073 Менеджмент
другий (магістерський) рівень
© 2024 KNTU