Структура та зміст освітньої програми Менеджмент Магістр

Освітньо-професійна програма "Менеджмент бізнес-організацій"
другого (магістерського) рівня вищої освіти.
© 2024 KNTU