Силабуси 073 УФЕБ Магістр

Силабуси обов'язкових дисциплін


Інформаційні системи і технології в управлінні організацією


Командний менеджмент та лідерство


Інформаційне та обліково-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою


Кадрова безпека і цивільний захист


Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки


Психологія розвитку та самоменеджмент


Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки


Управління проєктами


Управління безпекою соціальних систем


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до переддипломної практики за
другим (магістерським) рівнем вищої освіти


КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА
за другим (магістерським)
рівнем вищої освітиСилабуси вибіркових дисциплін https://www.kntu.kr.ua/?view=stud&id=49© 2024 KNTU