Структура та зміст освітньої програми УФЕБ Магістр

Освітньо-професійна програма "Управління фінансово-економічною безпекою"
другого (магістерського) рівня вищої освіти.
© 2024 KNTU