Навчальний план ОКД Магістр

Навчальний план 2022 р.
другого (магістерського) рівня© 2024 KNTU