Навчальний план Публічне управління та адміністрування Магістр

Навчальний план 2022 р.
другого (магістерського) рівня© 2024 KNTU