Силабуси 051 Економіка Магістр

Силабуси обов'язкових дисциплін


Новітні технології управління персоналом


Лідерство та розвиток команд


Business communications in public and private activities


Кадрова безпека і цивільний захист


Людський розвиток


Управління проєктами в соціально-економічній сфері


Механізми регулювання праці та зайнятості


Економічна діагностика та інформаційні технології


Праця в новій економіці


Соціальна відповідальність


Стратегічний та інноваційний розвиток соціально-економічних систем


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до переддипломної практики


Методичні вказівки
до написання кваліфікаційної роботи


Силабуси вибіркових дисциплін https://www.kntu.kr.ua/?view=stud&id=52© 2024 KNTU