Силабуси 073 Менеджмент бізнес-організацій Магістр

Силабуси обов'язкових дисциплін


Психологія розвитку та самоменеджмент


Управління змінами в стратегічному та тактичному вимірі


Business Communications In Public And Private Activities


Менеджмент знань в організації


Інформаційні системи і технології в управлінні організацією


Командний менеджмент та лідерство


Управління проєктами


Корпоративне управління в контексті забезпечення сталого розвитку


Цивільний захист


Новітні технології управління персоналом


Методичні рекомендації щодо виконання та захисту кваліфікаційних робіт


Програма переддипломної практики


Фінансовий менеджмент



Силабуси вибіркових дисциплін https://www.kntu.kr.ua/?view=stud&id=49



© 2024 KNTU