Структура та зміст освітньої програми Економіка Бакалавр

Освітньо-професійна програма "Економіка"
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.© 2024 KNTU