Структура та зміст освітньої програми ОКД Бакалавр

Освітньо-професійна програма "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.© 2024 KNTU