Структура та зміст освітньої програми ПА Бакалавр

Освітньо-професійна програма "Публічне управління та адміністрування"
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.© 2024 KNTU