Структура та зміст освітньої програми ОКД Магістр

Освітньо-професійна програма "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
другого (магістерського) рівня вищої освіти.© 2024 KNTU