Структура та зміст освітньої програми ПА Магістр

Освітньо-професійна програма "Публічне управління та адміністрування"
другого (магістерського) рівня вищої освіти.© 2024 KNTU