Силабуси 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Бакалавр

Силабуси нормативних дисциплін


Силабуси вибіркових дисциплін


Етика бизнесу
Етика бизнесу


Методика викладання економіки
Методика викладання економіки
© 2021 KNTU