Силабуси 281 Публічне управління та адміністрування Бакалавр

Силабуси нормативних дисциплін


Силабуси вибіркових дисциплін


Етика бизнесу
Етика бизнесу


АСБ

Адміністрування сайтів та блогів


Методика викладання економіки
Методика викладання економіки
© 2021 KNTU