Положення про організацію вивчення вибіркових дисциплін

Положення
про організацію вивчення вибіркових навчальних дисциплін у
Центральноукраїнскому національному технічному університеті© 2024 KNTU