Організація практичної підготовки здобувачів вищої освіти

Положення
про практичну підготовку студентів ЦНТУ© 2024 KNTU