Науково-дослідна робота

Кафедра економіки праці та менеджменту сформувала власну наукову школу. Її засновником став відомий учений, доктор економічних наук, професор Фільштейн Леонід Михайлович. Під його керівництвом підготовлено і захищено 18 кандидатських дисертацій; 7 учнів-послідовників Леоніда Михайловича згодом захистили докторські дисертації.

Сьогодні наукову школу очолює доктор економічних наук, професор, голова спеціалізованої вченої ради К 23.073.03 за спеціальностями 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.07 – «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» Левченко Олександр Миколайович.

Кафедра веде активну підготовку наукових кадрів. Нині в аспірантурі навчаються 8 аспірантів і 4 здобувачі наукового ступеня кандидата економічних наук. Серед них є аспіранти-іноземці. У жовтні 2013 року відбувся захист двох дисертацій на здобуття ступеня кандидата економічних наук, що стало початком активної роботи спеціалізованої вченої ради, яка у 2012 році відновила свою роботу після нетривалої перерви.

За роки існування науковий доробок представників наукової школи складає більше 1500 публікацій, серед них – монографії, підручники, посібники, наукові статті.© 2021 KNTU