Мапа сайту


Головна сторінка
Про кафедру
- Загальна інформація про кафедру
- Склад кафедри
Абітурієнту
- Правила прийому
- Буклет про кафедру
Студенту
- Порадник студенту
- Студентське самоврядування
- Розклад занять
- Розклад консультацій
- Конференції
- Силабуси вибіркових дисциплін Бакалавр
- Силабуси вибіркових дисциплін Магістр
- Стипендіальне забезпечення
- Положення про індивідуальний навчальний план студента
- Організація практичної підготовки здобувачів вищої освіти
- Положення про організацію вивчення вибіркових дисциплін
Освітня програма
«Економіка»

третього (освітньо-наукового) рівня
- Освітня програма
- Навчальний план
- Силабуси
- Науково-дослідна робота викладачів, студентів, аспірантів, докторантів
другого (магістерського) рівня
- Освітня програма
- Навчальний план
- Перелік вибіркових дисциплін
- Силабуси
- Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
- Навчання і викладання за освітньою програмою
першого (бакалаврського) рівня
- Освітня програма
- Навчальний план
- Перелік вибіркових дисциплін
- Силабуси
Освітня програма
«Менеджмент»

третього (освітньо-наукового) рівня
- Освітня програма
- Навчальний план
- Силабуси
- Науково-дослідна робота викладачів, студентів, аспірантів, докторантів
другого (магістерського) рівня
- Освітня програма
- Навчальний план
- Перелік вибіркових дисциплін
- Силабуси
- Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
- Навчання і викладання за освітньою програмою
першого (бакалаврського) рівня
- Освітня програма
- Навчальний план
- Перелік вибіркових дисциплін
- Силабуси
Освітня програма
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

другого (магістерського) рівня
- Освітня програма
- Навчальний план
- Перелік вибіркових дисциплін
- Силабуси
- Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
- Навчання і викладання за освітньою програмою
першого (бакалаврського) рівня
- Освітня програма
- Навчальний план
- Перелік вибіркових дисциплін
- Силабуси
Освітня програма
«Публічне управління та адміністрування»

другого (магістерського) рівня
- Освітня програма
- Навчальний план
- Перелік вибіркових дисциплін
- Силабуси
- Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
- Навчання і викладання за освітньою програмою
першого (бакалаврського) рівня
- Освітня програма
- Навчальний план
- Перелік вибіркових дисциплін
- Силабуси
Забезпечення якості освіти
- Засідання робочої групи з удосконалення змісту ОП
- Моніторинг якості освіти
- Положення про систему якості освіти
Безпека в освітньому середовищі та вирішення конфліктних ситуацій
Науково-дослідна робота
Наші випускники
Співпраця з роботодавцями
- Угоди про співпрацю
- Відгуки про випускників
Контакти
Мапа сайту
© 2021 KNTU