УНІКАЛЬНА освітня програма

🔝УНІКАЛЬНА освітня програма🔝

Запрошуємо на навчання🫶

БАКАЛАВР ОПП «Міжнародний бізнес та DATA-аналітика» - це унікальна освітня програма, що відповідає вимогам сучасного бізнес-середовища.

Програма передбачає фундаментальне вивчення засад організації міжнародного бізнесу та сучасних концепцій управління ним, а також набуття сучасних знань з DATA-аналітики.

Під час навчання студенти опановують знання, що дозволяють оперативно опрацьовувати великі масиви інформації, ефективно організовувати бізнес-процеси будь-якої складності, оволодівати знаннями з digital маркетингу та організувати зовніщньоекономічну діяльність.

Студенти обов'язково вивчають дві іноземні мови: англійську та німецьку/французьку мови (на вибір), набувають практичні скіли, на заняття запрошуються гостьові професори-іноземці, лектори-практики сучасних міжнародних компаній.

Випускники можуть себе реалізувати як організатори міжнародних та вітчизняних підприємницьких структур різних масштабів, інспектори з аналізу міжнародної діяльності підприємства, менеджери з управління активами міжнародних компаній та інвестиційних проєктів, провідні фахівці з фінансової роботи на міжнародних ринках, фахівці-аналітики з дослідження міжнародних ринків, консультанти з питань міжнародних бізнес-проєктів, проєктні менеджери.

Фото
© 2024 KNTU