Науково-дослідна робота кафедри

Кафедра економіки праці та менеджменту сформувала власну наукову школу. Її засновником став відомий учений, доктор економічних наук, професор Фільштейн Леонід Михайлович. Під його керівництвом підготовлено і захищено 18 кандидатських дисертацій; 7 учнів-послідовників Леоніда Михайловича згодом захистили докторські дисертації.

Кафедра веде активну підготовку наукових кадрів. Нині в аспірантурі навчаються 8 аспірантів і 4 здобувачі наукового ступеня кандидата економічних наук. Серед них є аспіранти-іноземці. У жовтні 2013 року відбувся захист двох дисертацій на здобуття ступеня кандидата економічних наук, що стало початком активної роботи спеціалізованої вченої ради, яка у 2012 році відновила свою роботу після нетривалої перерви.

За роки існування науковий доробок представників наукової школи складає більше 1500 публікацій, серед них – монографії, підручники, посібники, наукові статті.© 2024 KNTU