Освіта – сутність часу

На запрошення шановних колег – науковців кафедри міжнародної економіки Київського університету імені Бориса Грінченка, 10 квітня 2023 року із задоволенням взяли участь в Огнев’юківських читаннях «Освіта – сутність часу» (Експертні студії «Економіка освіти: виклики сьогодення») 🎓🎓🎓. Під час роботи експертних студій доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків ЦНТУ Олександр ЛЕВЧЕНКО презентував результати дослідження на тему: «Компетентнісний підхід у вищій освіті: особливості трансформації та стратегічні орієнтири реалізації», комплексно висвітливши сучасні світові тренди 🌏🌏🌏, виклики та перспективи у зазначеній сфері ✅✅✅. Учасники заходу всебічно розглянули питання щодо загальних векторів функціонування ринку освітніх послуг в умовах глобалізації 📊📊📊, фінансування вищої освіти та відновлення вітчизняних ЗВО 💰💰💰, використання інформаційно-комунікативних технологій в освітній сфері 💻💻💻, низку інших важливих завдань відновлення освіти в Україні у післявоєнний період 🏛️🏛️🏛️. До дискусії долучилися як науковці (Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Київського університету імені Бориса Грінченка, Міжрегіональної Академії управління персоналом, Центральноукраїнського національного технічного університету), так і представники Київської міської ради (КМДА), що дозволило намітити подальші напрями взаємодії з урахуванням інтересів різних груп стейкхолдерів 🤝🤝🤝. Було цікаво та корисно! Вдячні за запрошення та відмінну організацію! 🫶

Фото Фото Фото Фото Фото Фото Фото Фото Фото
© 2024 KNTU