Відкриття лінгафонного кабінету

12 березня відбулося відкриття лінгафонного кабінету на базі кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності ЕМКД, що дасть змогу розвивати й удосконалювати якість фахової підготовки здобувачів шляхом підвищення їх мовної компетентності.

Лінгафонний кабінет оснащено ліцензованим програмним забезпеченням «NIBELUNG» (виробник: LAIN S.R.L. (Італія), використання якого сприятиме досягненню здобувачами високого рівня володіння іноземними мовами.

Вже у цьому семестрі бакалаври за спеціальністю 073 "Менеджмент" в рамках освітньої компоненти "Іноземна мова (за профспрямування) будуть займатися в лінгафонному кабінеті, що дасть змогу підвищити засвоєння програмних результатів навчання. Даний лінгафонний кабінет є унікальною лабораторією із засвоєння мовних компетентностей в університеті.

Це, також, додатковий інструмент для тих, хто прагне поглибити рівень володіння англійської мови в рамках кафедрального гуртка "Challenge" та й, загалом, освоєння інших іноземних мов: французької, польської та ін.

Функціонал програмного забезпечення передбачає також можливість використання для засвоєння новітніх інформаційних технологій.

Фото Фото Фото Фото Фото Фото
© 2024 KNTU