Державне й муніципальне управління у XXI столітті: організаційно-економічні, правові та інформаційні аспекти

Продовжуємо традиції гарної співпраці! На запрошення Львівського національного університету імені Івана Франка 27 квітня 2023 року із задоволенням другий рік поспіль викладачі та здобувачі кафедри ЕМКД брали участь у роботі ІІ

Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Державне й муніципальне управління у XXI столітті: організаційно-економічні, правові та інформаційні аспекти» 🤝🏛️🔝.

Від імені Центральноукраїнського національного технічного університету (як співорганізатора) учасників конференції привітав д.е.н., професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Олександр ЛЕВЧЕНКО 👏👍👌.

До роботи конференції долучилися потужні вітчизняні ЗВО, зокрема, Національний Університет «Чернігівська політехніка», Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Міжнародний європейський університет, Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права Закладу вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» та ін. Захід відбувся за підтримки Міжрегіонального управління НАДС у Львівській та Закарпатській областях, Львівської міської ради, Асоціації територіальних громад, Асоціації місцевих рад Львівщини, а також за участі європейських навчальних та наукових закладів-партнерів 🏛️🤝🌏.

Розглядалися актуальні питання, пов’язані із особливостями публічного управління в умовах євроінтеграції, міжнародної співпраці України, управлінням фінансами і бізнесом у воєнний та повоєнний період, місцевим економічним розвитком тощо 📊✅📈.

На пленарному засіданні виступив здобувач вищої освіти ЦНТУ спеціальності 073 «Менеджмент» Ілля Чуйко із доповіддю на тему «Бізнес-активність і ринок праці в умовах війни» (науковий керівник – к.е.н. Олексій ЗАЯРНЮК).

Учасники конференції – здобувачі та молоді вчені – продемонстрували високий рівень підготовки та висвітлили у своїх виступах надзвичайно актуальну тематику в умовах сьогодення ✅🔝👍!

Вдячні за запрошення та чудовий рівень організації конференції шановній Галині КАПЛЕНКО, д.е.н., завідувачці кафедри економіки та публічного управління ЛНУ імені І. Франка 🤗🤗🤗!

Фото Фото Фото Фото Фото Фото Фото Фото Фото
© 2024 KNTU