076 Організація комерційної діяльності у сфері послуг та торгівлі

Магістерська програма спрямована на підготовку фахівців з організації та моделювання власного бізнесу, створення та розвитку стартапів, ведення ефективної підприємницької діяльності в різних сферах економіки, зокрема в торгівлі та біржовій діяльності з використанням традиційних та новітніх методів (інтернет-трейдинг, електронна комерція та ін.) та набуттям практичних навичок роботи на платформах фондових, валютних і товарних бірж.

Випускники здатні виконувати професійну роботу в різних підрозділах підприємств та організацій усіх форм власності та організаційно-правових форм (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні тощо) у якості керівників, керівників структурних підрозділів або виконавців різноманітних служб апарату управління; в органах державного та місцевого самоврядування; на підприємствах малого та середнього бізнесу, що створені за власною ініціативою; в науково-дослідницьких організаціях, пов’язаних з вирішенням управлінських проблем.


Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр":
Перелік документів для вступу:

- паспорт та ідентифікаційний код;
- диплом бакалавра;
- додаток до диплому бакалавра;
- екзаменаційний листок єдиного вступного іспиту з іноземної мови (для спеціальностей 051, 073, 076, 281);
- 6 кольорових фото 3х4;
- медична довідка;
- для юнаків військовий квиток або посвідчення про приписку.


Освітня програма
«Підприємництво та торгівля»

другого (магістерського) рівня
- Освітня програма
- Навчальний план
- Перелік вибіркових дисциплін
- Силабуси
- Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
- Навчання і викладання за освітньою програмою
першого (бакалаврського) рівня
- Освітня програма
- Навчальний план
- Перелік вибіркових дисциплін
- Силабуси
© 2024 KNTU