281 Публічне управління та адміністрування

Під час навчання за даною спеціальністю студенти отримують знання з теорії публічного адміністрування, конституційного права, основ місцевого самоврядування, державного регулювання економіки та економічної політики, територіального управління, планування розвитку територій, публічних фінансів, комунікації в публічному управлінні, технологій публічного адміністрування, PR-технологій, проєктного менеджменту, соціального розвитку територій, інформаційно-аналітичного забезпечення публічного адміністрування.

Випускники здатні обіймати посади керівників, провідних і головних спеціалістів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, спеціалістів місцевих державних адміністрацій, закладах вищої освіти, академічних установ, корпоративних установ та бізнес-структур, їх управлінь і відділів; посади радників, консультантів секретаріатів місцевих рад, політичних партій та громадських організацій, спеціалістів виконавчих органів місцевих рад, спеціалістів виконавчих органів сільських, селищних рад та громад.


Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр":
Перелік документів для вступу:

- паспорт та ідентифікаційний код;
- диплом бакалавра;
- додаток до диплому бакалавра;
- екзаменаційний листок єдиного вступного іспиту з іноземної мови (для спеціальностей 051, 073, 076, 281);
- 6 кольорових фото 3х4;
- медична довідка;
- для юнаків військовий квиток або посвідчення про приписку.


Освітня програма
«Публічне управління та адміністрування»

другого (магістерського) рівня
- Освітня програма
- Навчальний план
- Перелік вибіркових дисциплін
- Силабуси
- Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
- Навчання і викладання за освітньою програмою
першого (бакалаврського) рівня
- Освітня програма
- Навчальний план
- Перелік вибіркових дисциплін
- Силабуси
© 2024 KNTU