Перелік вибіркових дисциплін ПА Магістр

За освітньою програмою 281 "Публічне управління та адміністрування" другого (магістерського) рівня вищої освіти.
  • Запобігання та протидія корупційним проявам у системі публічної служби

    В розробці

  • Управління проектами в публічному адмініструванні

    В розробці

  • Командний менеджмент

    В розробці© 2022 KNTU