Силабуси 073 Менеджмент Бакалавр

Силабуси обов'язкових дисциплін


Економічна теорія

Економіка праці та соціально-трудові відносини


ІНОЗЕМНА МОВА
(за професійним спрямуванням)


Конфліктологія


Адміністративний_менеджмент
Психологія управління

Основи здорового способу життя


Вища та прикладна математика


Галузі українського права


Інфраструктура підприємницької діяльності


Операційний та виробничий менеджмент


Основи підприємництва


Основи менеджменту


Прогнозування та аналіз економічних процесів


Ризик-менеджмент


Статистика ринку


Управління конкурентоспроможністю підприємства


Фінанси, гроші та кредит


Безпека життєдіяльності


Етика та культура бізнесу


Історія управлінської думки


Маркетинговий менеджмент


Міжнародні економічні відносини


Тренінг
"Основи академічного письма, доброчесності та цифрових технологій в освітньому процесі"


Облік, аудит та оподаткування


Особистий та корпоративний тайм-менеджмент


Стратегічне управління


Українські студії


Державне адміністрування та регулювання


Теорія організації


Управлінські комунікації та соціальна відповідальність


Управління інноваціями


Логістика


Управління та мотивування персоналу


Інформаційні системи і технології


Антикризове управління


Тренінг «Практичні засади бізнес-проєктування та планування»


Фізичне вихованняМетодичні рекомендації
щодо виконання та захисту кваліфікаційних робіт


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ


Силабуси вибіркових дисциплін https://www.kntu.kr.ua/?view=stud&id=73© 2024 KNTU